Пружање једнократне новчане помоћи у 2021. години

Поштовани чланови Коморе,

Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије (скраћени назив КМСЗТС) је, на основу одлука органа, од почетка епидемије вируса Covid 19 у Републици Србији, у 2020. години, пружила новчану помоћ члановима Коморе у укупном износу од 70 милиона динара.

Обавештавамо чланове да је Комора, такође на основу одлука својих органа, определила новчана средства у износу од 85 милиона динара за наставак пружања једнократне новчане помоћи и у 2021. години члановима Коморе оболелим од вируса Covid 19, до утрошка опредељених средстава за ову намену.

Сви чланови Коморе, који до сада нису поднели захтев за доделу ове помоћи, могу поднети захтев за непосредну једнократну помоћ (образац захтева можете преузети на интернет страници Коморе Документи / Захтеви / Захтеви ФУП / Захтев за непосредну једнократну помоћ), уз који треба приложити медицинску документацију (позитиван тест на Covid 19, извештај лекара са преписаном антибиотском терапијом или отпусна листа у случају хоспитализације).

Захтев и медицинску документацију можете предати лично у просторијама КМСЗТС или послати поштом на адресу Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, Теразије 27/II, 11000 Београд.

С поштовањем,

Директор
Коморе медицинских сестара и
здравствених техничара Србије