Примедбе на радну верзију Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о Коморамa

Примедбе на радну верзију Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о Коморамa упућенe од стране Савеза удружења здравствених радника Србије, Министарству здравља – Радној групи за израду Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о Коморамa

опширније…