Прелиминарна табела програма KE КМСЗТС – АПРИЛ 2024

Обавештење организаторима КЕ о резултатима претходног поступка процене квалитета програма KЕ

Обавештавамо вас да је Радна група КМСЗТС, након завршеног претходног поступка провере квалитета програма КЕ, сходно члану 7. Правилника о ближим условима за спровођење КЕ за здравствене раднике и здравствене сараднике, објавила збирну табелу резултата претходне провере квалитета програма КЕ.
Позивају се организатори КЕ, чији програми нису добили позитивно мишљење Радне групе КМСЗТС за упућивање Здравственом савету Србије на акредитацију, да изврше корекцију и допуну својих програма према сугестијама Радне групе, и у року од 5 дана, од 13.05. до 17.05.2024. године, доставе кориговане програме, искључиво у електронској форми, Радној групи на е_mail адресу: radnagrupake@kmszts.org.rs
Радна група за спровођење претходног поступка процене квалитета програма KЕ КМСЗТС размотриће пристигле примедбе/корекције и на основу тога доставити извештај Здравственом савету Србије на коначно одлучивање.

Напомена:

• Организатори KЕ који имаjу више од 1 програма KЕ за допуну, за сваки програм KЕ који се допуњава, потребно је послати посебан мејл уз назнаку за који програм се шаље;
• Програми КЕ послати КМСЗТС након истека рока за пријаву КЕ нису били предмет претходног поступка процене квалитета програма KЕ.
Прелиминарна табела програма KE КМСЗТС АПРИЛ 2024.

Прелиминарна табела програма KE КМСЗТС АПРИЛ 2024.