Предлог измене Правилника за обављање здравствене делатности

Молба Министарству здравља Србије- Сектору за организацију здравствене службе за покретање поступка за измену и допуну Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе („Сл .гл .РС“бр.43/2006, 112/2009, 50/2010, 79/2011, 10/2012 – др. правилник, 119/2012-др. правилник и 22/2012)

опширније…


Предлог измена и допуна Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе…

преузмите…