Правилник о пружању помоћи члановима Коморе у случају учињене стручне грешке

Управни одбор КМСЗТС је на седници одржаној дана 12. 12. 2015. године донео Правилник о пружању помоћи члановима Коморе у случају учињене стручне грешке, који је ступио на снагу дана 24. 12. 2015. године, а примењиваће се почев од 1. 1. 2016. године… опширније…