Посета делегације WHO

БЕОГРАД 02–04.11.2011.год

У организацији Светке здравствене организације (WHO), Регион Европа, Државна канцеларија у Београду, Министарства здравља РС и КМСЗТС, у Београду је од 02. до 04.11.2011.год. одржан састанак по називом „Подршка Српским сестрама и бабицама“ а који је најављен након састанка WHO у Варшави. Чланови мисије WHO су били: Dr Valerie Fleming – Policy Adviser Nursing and Midwifery, HRH Division of Health Systems and Public Health, Tamara Lubi – head of WHO Collaborating Centre for PHC, Maribor и Majda Šlajmer-Japelj – Senior adviser.

Током три дана одржани су састанци са представницима Коморе, Министарства здравља, председницима стручних асоцијација и главном сестром КЦС а како је било предвиђено протоколом одржани су и састанци у здравствених установа (Дом здравља Нови Београд и КБЦ „Бежанијска Коса“.

Чланове мисије WHO највише је интересовало садашње стање у сестринству и бабиштву на територији РС, систем образовања и едукација, као и законска регулатива која се тиче сестара и бабица у Србији. Констатовано је да је направљен велики помак у свим правцима развоја професије, посебно у области КЕ, али да и даље постоји велики проблем у образовању мед. сестара и бабица. Проблеми у овој области су бројни: неусклађеност сати праксе и теоретске наставе на свим нивоима школовања, називи занимања по нивоима образовања, професорски кадар на струковним школама и факултетима, компетенције итд. Понуђена је и техничка помоћ Универзитета из Марибора, али и даље остаје проблем неусклађених нивоа образовања Србије и ЕУ. Прим др Дубравка Шарановић Рацић је истакла да је обавеза и Министарства здравља и Коморе да у наредном периоду са Министарством просвете ради на усаглашавању ставова и решавању свих проблема везаних за комплетно високо и средње образовање кадрова за рад у здравственом систему РС. Majda Šlajmer-Japelj – Senior adviser је истакла, да су за сваку похвалу напори који се чине на изради стратегије развоја сестринства и бабиштава Србије и да такав документ чини основу развоја професије али да се мора предвидети стварање сопственог професорског кадра, који ће чинити основу за утемељење сопствене професије.

Током обиласка КБЦ „Бежанијска Коса“ чланове делегације WHO примила је главна сестра установе ВСС Радмила Јазић са главним сестрама клиника и заменик директора проф Др Драган Павловић. Током посете разговарало се о образовању и едукацији сестара КБЦ „Бежанијска Коса“, као и о оствареним резултатима на пољу здравствене неге. Госте је највише занимала документација о здравственој нези која се у овој установи води већ дуже време и саставни је део документације сваког пацијента. Након разговора, гости су обишли поједине клинике и веома се похвално изразили о стандардима која је ова установа поставила.

Другог дана посете гости из WHO-a су посетили Дом здравља „Нови Београд“ и у двочасовном разговору са колегијумом главних сестара и Прим др Љиљаном Јандрић – Руководиоцем јединице за квалитет, завршили посету Србији. У току разговора највише је дискутовано о унапређењу јавног здравља кроз разне активности и новине на пољу здравствене неге, као и раду и унапређењу рада свих теренских служби. Делегација WHO је у закључку своје посете најавила да ће у оквиру колаборативног центра у Марибору бити омогућено да 10 сестара из ове установе заврши обуку за тренере-едукаторе из области јавног здравља а да они касније наставе са тим процесом у Србији.