Подсетник за организаторе акредитованих програма

Огранак Војводина КМСЗТС и овим путем подсећа организаторе акредитованих програма континуиране едукације са седиштем на територији АП Војводине да у складу са Јавним позивом расписаним 12.03.2012.године на насловној страни сајта КМСЗТС могу да поднесу захтеве Огранку Војводина КМСЗТС.

У складу са процедуром ФУП-а фонда узајамне помоћи захтев за доделу средстава за финансирање КМЕ које достављају организатори акредитованих програма КМЕ Огранку Војводина подразумева:

  • Захтев се подноси на одговарајућем обрасцу КМСЗТС (уз поштовање услова за доделу средстава прецизираних овим позивом)
  • Захтев се упућује за конкретан акредитовани програм (посебно за сваки, уколико организатор аплицира за средства за одржавање више различитих скупова)
  • Уз захтев се потребно је доставити допис којим се прецизира приложени захтев. Исти треба да садржи број акредитације програма, број бодова које добија учесник истог, као и планирани датум одржавања програма и број учесника. Потребно је да наведете износ који би платили учесници скупа организатору за учешће на том скупу: а.) уколико бисте исти организовали без подршке КМСЗТС б.) у случају да Вам КМСЗТС средствима Огранка Војводина суфинансира скуп
  • КМСЗТС Огранак Војводина средствима опредељеним за суфинансирање КМЕ према закључцима ИО и Подобора ФУП-а Огранка Војводина може покрити следеће трошкове одржавања скупа: штампани материјал који према Правилнику о КМЕ треба скуп да садржи, трошкове закупа сале за одржавање скупа (до 40.000,00) и/или накнаду предавачу на скупу (до 5000,00 динара) а уз приложену профактуру/фактуру којом оправдавате своје захтеве
  • Након одржавања скупа који је суфинансирала КМСЗТС Огранак Воајводина Пододбору ФУП-а огранка у обавези сте да поднесете извештај и оправдате додељена Вам средства

У очекивању Ваших захтева, срдачно Вас поздрављамо.

КМСЗТС Огранак Војводина
Пододбор ФУП-а