Опредељена средства ФУП Белој Цркви

На основу захтева Удружења медицинских сестара и техничара општине Бела Црква и Савеза здравствених радника Војводина у оквиру којег ово удружење ради, комисија Пододбора ФУП-а КМСЗТС Огранка Војводина на својој 4. седници одржаној дана 15.06.2011. године определила је средства за подршку едукацији медицинских сестара и здравствених техничара новооформљене службе за пружање хитне неодложне помоћи у склопу Дома здравља Бела Црквa

Бела Црква је једна од 48 најнеразвијенијих општина у Србији са око 20.000 становника и одобрење за формирање службе за пружање хитне медицинске помоћи има велики значај за унапређење квалитета здравствених услуга према грађанима и туристима ове општине. Евидентан проблем се јавио у недостатку кадра за пружање овакве врсте помоћи, те је Огранак Војводина КМСЗТС препознао потребу подршке дводневног курса на теме:

  • Основна животна потпора ,БЛС
  • Збрињавање повреда и траума.

Ангажовањем лекара и техничара Завода за ХМП Нови Сад, који су сертификовани за ову врсту едукације, СЗРВ је дана 25. и 26. јуна извршио је обуку 20 медицинских сестара и здравствених техничара Дома здравља Бела Црква у трајњу од 16 радних сати.

О задовољству и резултатима ове сарадње свакако најбоље говори захвалница коју нам је овим поводом упутила вд директор Дома здравља Бела Црква, Јанковић Др Оливера у своје име и у име чланова КМСЗТС из установе коју води: