Одлука о акредитацији Програма КЕ – април 2010

На основу члана 154. ст. 2. т.6. Закона о здравственој заштити (“Сл. Гласник РС“ 107/05) Здравствени савет Републике Србије је донео

О Д Л У К У
о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) приспелих на основу јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета и у средствима јавног информисања 4.12.2009.године (број одлуке: 153-02-2112/2009-02) у априлском року 2010. године

Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима који су наведени у Збирним табелама оцењених програма КЕ, којечине прилог ове одлуке (документи под називом: „Zbirna tabela Lekarskekomore Srbije april 2010.xls“, „Zbirna tabela Komore biohemicara april 2010.xls“, „Zbirna tabela Stomatoloska komora april 2010.xls“ „Zbirna tabela Komoremedicinskih sestara i zdravstvenih tehnicara april 2010.xls“ „ZbirnatabelaFarmaceutska komora Srbije april 2010.xls“ и „Zbirna tabela za zdravstvene saradnike april 2010.xls“). Одлука је објављена и на интернет страници Здравственог савета Републике Србије истог датума када je и ова одлука донета. Организатори континуиране едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирним табелама оцењених програма КЕ. Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 18.05.2011. године.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте надлежну комору о тачном термину одржавања едукације најмање три недеље раније, као и да по обављеној едукацији доставе надлежној комори извештај, који ће садржати број полазника, резултат провере знања полазника и резултат евалуације квалитета едукације од стране полазника.

Приговори на одлуку о акредитацији програма КЕ морају се доставити ЗСС у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке на интернет страници ЗСС.

Председник радне групе за акредитацију
Проф. др Сандра Шипетић-Грујичић

ПРЕДСЕДНИК програма КЕ
Проф. др. Драган Делић

преузмите табелу