Обавештење организаторима КЕ – Прелиминарна табела програма КЕ КМСЗТС – ЈУЛ 2023.

Обавештење организаторима КЕ
Резултати претходног поступка процене квалитета програма KЕ

Поштовани организатори програма КЕ,

Обавештавамо вас да је Радна група КМСЗТС, након завршеног претходног поступка провере квалитета програма КЕ, сходно члану 7. Правилника о ближим условима за спровођење КЕ за здравствене раднике и здравствене сараднике, објавила збирну табелу резултата претходне провере квалитета програма КЕ.

Позивају се организатори КЕ, чији програми нису добили позитивно мишљење Радне групе КМСЗТС за упућивање Здравственом савету Србије на акредитацију, да изврше корекцију и допуну својих програма према сугестијама Радне групе, и у року од 5 дана, од 07.08. до 11.08.2023. године, доставе кориговане програме, искључиво у електронској форми, Радној групи на е_mail адресу: radnagrupake@kmszts.org.rs.

Радна група за спровођење претходног поступка процене квалитета програма KЕ КМСЗТС размотриће пристигле примедбе/корекције и на основу тога доставити извештај Здравственом савет Србије на коначно одлучивање.

Прелиминарна табела програма КЕ КМСЗТС – ЈУЛ 2023.