Обавештење ОБГ – 20. 7. 2011.

Обавештење за чланове КМСЗТС Огранка Београд

Уважене колегинице и колеге,

обавештавамо Вас да смо од 12.07.2011. год. обезбедили стручну правну помоћ за наше чланове у следећим областима рада Коморе и чланова:

  1. Чланство у Комори
  2. Остваривања права и обавеза чланова
  3. Поступак и услови за добијање лиценце
  4. Примена општих аката
  5. Права и обавеза из радног односа и у вези са радом
  6. Разно

Молимо да питања, кратко и јасно формулисана, шаљете на адресу:

Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије
Огранак Београд
Палмотићева 16 а
11 000 Београд,

на е-mail: r.ugrica@gmail.com

или усмено – телефоном постављате питања понедељком у термину од 15 до 18 ч. на број телефона 011/3223-631