Обавештење о току уноса бодова

Средином августа месеца 2011. године започет је процес уноса бодова у Регистар КМСЗТС које су чланови коморе стекли кроз програме континуиране медицинске едукације акредитоване од стране Здравственог савета РС.

На основу извештаја организатора о одржаном акредитовном програму, по списку учесника, врши се упис бодова у електронску базу података КМСЗТС сваком члану који је исте остварио учешћем у раду предметног скупа. Процес подразумева ретроактивну обраду података из предходне две године, и процена је да ћемо до краја текуће године унети све бодове остварене у том периоду. Овај посао значајно успорава чињеница да смо прихватили обраду свих званично послатих извештаја од којих је један број непотпун (у смислу не навођења евидеционог броја акредитације, тачног назива теме, предавача и сл.); као и констатација да одређени број чланова коморе нечитко, односно, нетачно наводи личне податаке тј. број лиценце при потврди свог учешћа на неком скупу.

Овим путем желимо да подсетимо орагнизаторе како интерних тако и екстерних едукација да уколико нису, нити огранку, ни централи КМСЗТС доставили спискове присуства на одржаним скуповима за периоду од почетка рада Здравственог савета РС до данас, то учине што пре како би смо унели што већи број података и поштедели наше чланове наканадних рекламација.

Процес уноса броја бодова траје и Огранак Војводина КМСЗТС се захваљује члановима на разумевању и стрпљењу. Када завршимо упис по свим расположивим списковима обавестићемо Вас о томе . Тек након тога, сваки члан логовањем у Регистар КМСЗТС и провером својих бодова КМЕ имаће јасну слику о подацима којима комора располаже. Уколико се тада запис бодова у Вашем досијеу коморе буде разликовао од Ваше личне документације; Огранку Војводина поднећете захтев за допуну или исправку ових података, уз прилог фотокопије сертификата или потврде учешћа са скупа на којем сте исте остварили али их ми из неког разлога нисмо регистровали у нашој бази.