Нацрт предлога измена и допуна Статута КМСЗТС

Управни одбор КМСЗТС је на 8. седници, одржаној дана 07.09.2011. године, у Београду, донео одлуку да се усваја Нацрт предлога измена и допуна Статута КМСЗТС Радне групе за измену и допуну Статута КМСЗТС и упућује на јавну расправу, у периоду од 07. до 30. септембра 2011. године. Обавештавамо Вас да амандмане на Нацрт предлога измена и допуна Статута КМСЗТС можете послати на е-mail: nacrt_statuta@kmszts.org.rs

Нацрт предлога измена и допуна Статута КМСЗТС