Јавна расправа зубних техничара

Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије, 5.априла 2013.године, организовала је Јавну расправу на тему:

ПОЛОЖАЈ ЗУБНИХ ТЕХНИЧАРА У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВА РС:

Иницијатори ове расправе су Стручно профилски одбор зубних техничара КМСЗТС, Друштво приватних зубних техничара Србије и Друштво зубних техничара Србије ( Савез удружења здравствених радника Србије ).

Расправи је присуствовало више од 80 представника релевантних здравствених, образовних институција, удружења и приватне праксе. Такође су били присутни и представници министарства здравља и министарства просвете, науке и технолошког развоја РС и директор зуботехничке школе у Београду.

Дебата се одвијала кроз три сесије:

 1. Положај зубних техничара у здравственом систему Србије
 2. Слободно тржиште и безбедност пацијента.
 3. Предлог националног делокруга рада зубних техничара Србије.

„Положај зубних техничара у здравственом систему Србије“

Најчешће постављано питање се односило на уговорене и неуговорене зубне техничаре у јавном сектору. Донети су предлози :

 • Да стручно профилски одбор зубних техничара од КМЗТС тражи да сазове хитан састанак са министарством за локалну самоуправу и репрезентативним синдикатом, да би се решио положај зубних техничара.
 • Да подржава предлог мера за унапређење стоматолошке здравствене заштите деце и одраслих у Србији, од стране Здравственог савета Републике Србије.

„Слободно тржиште и безбедност пацијената“

 • Расправа се односила на превентивне мере које би се одразиле на већу безбедност и заштиту пацијената.

У спроведеној анкети, највећи број анкетираних зубних техничара, предузетника, сматра да је потребно :

  • Донети делокруг рада зубних техничара
  • Утврдити минималну цену израде зубне надокнаде
  • Елиминисати нелегални рад (сиву зону)
  • Укључити предузетнички сектор у РФЗЗ Србије
  • Извршити стандардизацију услуга

Закључци ове Јавне расправе су:

 1. Под хитно покренути питање решавања статуса зубних техничара у јавном сектору, јер њихов нерешен положај генерише све проблеме у предузетничком сектору и доводи до потпуног уништења профила зубни техничар.
 2. Уз сагласност струке донети делокруг рада зубних техничара као базни и стратешки документ.
 3. Формирати комисију за доношење правилника о стандарду у стоматолошкој здравственој заштити, и нормативе утрошка потрошеног материјала и амортизацији апарата.
 4. Израчунати најнижу цену зуботехничке надокнаде:
  • Укључујући материјалну вредност уграђеног материјала по реалном утрошку.
  • Цену рада зубног техничара на изради зубне надокнаде (минутна норма).
  • Утврдити амортизационе вредности опреме на десетогодишњем нивоу.
  • Укључити директне и индиректне трошкове у зуботехничкој лабораторији.

За прихватање оваквог система решавања проблема у стоматолошкој здравственој заштити, потребно је:

 • Јединствена методологија
 • Јединствена терминологија
 • Интерактивност корисника
 • Разумљива правна регулатива

Регулисањем профила зубни техничар, највише би добили наши пацијенти, носиоци стоматолошке здравствене заштите (јавни сектор) , држава и друштво.

Крајњи циљ:

Очување профила зубни техничар.

Потпуна сигурност у квалитет и поштовање етичких и технолошких принципа, гарантује квалитетну зубну надокнаду уз коректну цену за пружену услугу.