Јавна набавка горива – Партија 3

Назив наручиоца:
Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије за потребе организационе јединице Огранка Ниш (скраћени назив: КМСЗТС ОНИ).

Адреса наручиоца:
Пилота Михајла Петровића бр. 5-г, Београд (седиште КМСЗТС Огранка Ниш -Улица Душанова бр. 52-76 (П.У.Ц. “Душанов базар“, Објекат Пирамида, I спрат, локал 104) и Нишу).

Предмет јавне набавке:
бр. 1.2.6./2015 партије 3 је набавка горива – евро дизела, коришћењем компанијске дебитне картице Понуђача за гориво-евро дизел, на годишњем нивоу за потребе коришћења службеног возила наручиоца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије Огранка Ниш, марке Шкода OCTAVIA, 1.6 ТDI, регистарских ознака NI 105 WT.

Преузмите:
Позив за подношење понуде
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у отвореном поступку за јавну набавку добара бр. 1.2.6./2015 партије 3