Јавна набавка горива – Партија 1

Назив наручиоца:
Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије Централа (скраћени назив: КМСЗТС Централа).

Адреса наручиоца:
Пилота Михајла Петровића бр. 5-г, у Београду.

Предмет јавне набавке:
бр. 1.2.6./2015 партије 1 је набавка горива – евро дизела, коришћењем компанијске дебитне картице Понуђача за гориво-евро дизел, на годишњем нивоу за потребе коришћења службеног возила наручиоца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије Централе марке Шкода OCTAVIA, А5 ELEGANCE, 1.9 TDI, регистарских ознака BG 217 UI.

Преузмите:
Позив за подношење понуде
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у отвореном поступку за јавну набавку добара бр. 1.2.6./2015 партије 1