Јавна набавка 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку мале вредности горива бр. 1.1.1./2018, партије 1-6

П О З И В ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРА БР. 1.1.1./2018 – Партија 1-6 – ГОРИВА – ЕВРО ДИЗЕЛА, АДИТИВИРАНОГ ДИЗЕЛА И БЕЗОЛОВНОГ МОТОРНОГ БЕНЗИНА БМБ 95 И ЕВРО БМБ 100 НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА бр. 1.1.1./2018 ГОРИВА – ЕВРО ДИЗЕЛА, АДИТИВИРАНОГ ДИЗЕЛА И БЕЗОЛОВНОГ МОТОРНОГ БЕНЗИНА ЕВРО БМБ 100 И БМБ 95 НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА КОМОРЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ (ЦЕНТРАЛНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ И ПЕТ ОГРАНАКА КМСЗТС)