Акредитације ЗС

јануар 2015

На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити („Сл. Гласник РС”, број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11) Здравствени савет Србије је донео ОДЛУКУ о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 31.12.2014. године (број: 153-02-4463/2014-01) у јануарском року 2015. године…

Преузмите збирну табелу КМСЗТС…

Oдлука о акредитацији…


17.11. 2014. год.

На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (“Сл. Гласник РС“, број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11) Здравствени савет Србије је донео ОДЛУКУ о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 22.12.2013. године (број: 153-02-04294/2013-01) у октобарском року 2014. године …

Преузмите Одлуку Здравственог савета…

Преузмите збирну табелу КМСЗТС…


август 2013

На основу члана 154. став 2. тачка 6. Закона о здравственој заштити (“Сл. Гласник РС“ 107/05) Здравствени савет Србије доноси ОДЛУКУ о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) који су разматрани на основу ПРИМЕДБИ на одлуку Здравственог савета од 16.08.2013. …

Преузмите табелу примедби Јул 2013…


Јул, 2014

На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (“Сл. Гласник РС“, број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11) Здравствени савет Србије је донео ОДЛУКУ о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 22. 12. 2013. године (број: 153-02-04294/2013-01) у јулском року 2014. године …

Преузмите збирну табелу КМСЗТС…


17.06.2014. год.

На основу члана 154. став 2. тачка 6. Закона о здравственој заштити (“Сл. Гласник РС“ 107/05) Здравствени савет Србије доноси ОДЛУКУ о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) НАКНАДНО приспелих на основу јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета и у средствима јавног информисања у децембру 2012. године, који су накнадно допуњени или разматрани на основу примедби на одлуку Здравственог савета од 19.маја 2014. године

Преузмите збирну табелу КМСЗТС…


20.05. 2013

На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (“Сл. Гласник РС“, број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11) Здравствени савет Србије је донео ОДЛУКУ о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 10.12.2012. године (број: 153-02-3934/2012-01) у априлском року 2013. године)…

Преузмите збирну табелу КМСЗТС…


04.03.2014.

На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (“Сл. Гласник РС“, број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11) Здравствени савет Србије је донео ОДЛУКУ о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 22.12.2013. године (број: 153-02-04294/2013-01) у januarskom року 2014. године …

Преузмите збирну табелу КМСЗТС…

опширније…


На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (“Сл. Гласник РС“, број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11) Здравствени савет Србије је донео ОДЛУКУ о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 10.12.2012. године (број: 153-02-3934/2012-01) у okтобарском року 2013. године…

Преузмите збирну табелу КМСЗТС…


На основу члана 154. став 2. тачка 6. Закона о здравственој заштити (“Сл. Гласник РС“ 107/05) Здравствени савет Србије доноси ОДЛУКУ о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) који су разматрани на основу ПРИМЕДБИ на одлуку Здравственог савета од 16.08.2013. …

Преузмите табелу примедби Јул 2013…


ЈУЛ 2013

На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (“Сл. Гласник РС“, број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11) Здравствени савет Србије је донео ОДЛУКУ о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 10.12.2012. године (број: 153-02-3934/2012-01) у јулском року 2013. године…

Преузмите збирну табелу КМСЗТС…


01.03.2013.

На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (“Сл. Гласник РС“, број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11) Здравствени савет Србије је донео ОДЛУКУ о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 10.12.2012. године (број: 153-02-3934/2012-01) у јануарском року 2013. године…

www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs

опширније…


11.01.2013.

Јавни позив Здравственог савета Србије yа акредитацију програма континуиране едукације у 2013-ој години…

www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs

опширније…


08.01.2013.

На основу члана 154. став 2. тачка 6. Закона о здравственој заштити (“Сл. Гласник РС“ 107/05) Здравствени савет Србије доноси ОДЛУКУ о aкредитацији програма континуиране едукације (КЕ) који су разматрани на основу ПРИМЕДБИ на одлуку Здравственог савета од 15.11.2012.

Преузмите табелу…

www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs


На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (“Сл. Гласник РС“, број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11) Здравствени савет Србије је донео ОДЛУКУ о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 16.12.2011. године (број: 153-02-1379/2011-01) у октобарском року 2012. године…

Преузмите збирну табелу КМСЗТС…

опширније на www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs


17.09.2012.

На основу члана 154. став 2. тачка 6. Закона о здравственој заштити (“Сл. Гласник РС“ 107/05 )Здравствени савет Србије доноси ОДЛУКУ о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) који су разматрани на основу ПРИМЕДБИ на одлуку Здравственог савета од 16.08.2012…

преузмите табелу…

oпширније


17.08.2012

На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (“Сл. Гласник РС“, број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11) Здравствени савет Србије је донео ОДЛУКУ о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 16.12.2011. године (број: 153-02-1379/2011-01) у јулском року 2012. године ..

опширније…


13.06.2012.

На основу члана 154. став 2. тачка 6. Закона о здравственој заштити (“Сл. Гласник РС“ 107/05) Здравствени савет Србије доноси О Д Л У К У о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) који су разматрани на основу ПРИМЕДБИ на одлуку Здравственог савета од 17.05.2012. године. . . . преузмите ОДЛУКУ ….. преузмите табелу….

опширније…


17.05.2012

На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (“Сл. Гласник РС“, број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11) Здравствени савет Србије је донео ОДЛУКУ о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 16.12.2011. године (број: 153-02-1379/2011-01) у априлском року 2012. године…

опширније…


06.04.2012.

На основу члана 154. став 2. тачка 6. Закона о здравственој заштити (“Сл. Гласник РС“ 107/05) Здравствени савет Србије доноси О Д Л У К У о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) који су разматрани на основу ПРИМЕДБИ на одлуку Здравственог савета од 01.03.2012.

преузмите табелу …

опширније…


јануар 2012

На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (“Сл. Гласник РС“, број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11) Здравствени савет Србије је донео:

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета и у средствима јавног информисања 16.12.2011. године (број: 153-02-1379/2011-01) у јануарском року 2012. године.

Преузмите збирне табеле КМСЗТС јануар 2012 … Лекарске коморе… Коморе биохемичара… Стоматолошке коморе… за здравствене сараднике…


15.12.2011.год

На основу члана 154. став 2. тачка 6. Закона о здравственој заштити (“Сл. Гласник РС“ 107/05) Здравствени савет Србије доноси

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) НАКНАДНО приспелих на основу јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета и у средствима јавног информисања у децембру 2010. године, који су накнадно допуњени или разматрани на основу примедби на одлуку Здравственог савета од 15.11.2011

преузмите ТАБЕЛУ програма КЕ


17.11.2011.год

На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (“Сл. Гласник РС“, број 107/05) Здравствени савет Републике Србије је донео ОДЛУКУ о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета и у средствима јавног информисања 17.12.2010. године (број: 153-02-4246/2010-02) у октобарском року 2011. године….. преузмите одлуку и табеле


На основу члана 154. став 2. тачка 6. Закона о здравственој заштити (“Сл. Гласник РС“ 107/05) Здравствени савет Србије донео је ОДЛУКУ о акредитацији програма континуиране едукације НАКНАДНО приспелих на основу јавног позива Здравственог у децембру 2010. године, који су накнадно допуњени или разматрани на основу примедби на одлуку Здравственог савета од 16.08.2011.

…погледајте Одлуку…

преузмите табелу…


01.03.2011.год

На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (“Сл. Гласник РС“, број 107/05) Здравствени савет Републике Србије је донео

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета и у средствима јавног информисања 17.12.2010. године (број: 153-02-4246/2010-02) у јануарском року 2011. године

Преузмите:
Одлука о акредитацији програма континуиране едукације- јануар 2011
Табела акредитованих програма континуиране едукације КМСЗТС- јануар 2011
Табела акредитованих програма за здравствене сараднике- јануар 2011


На основу члана 154. став 2. т.6 Закона о здравственој заштити (“Сл. Гласник РС“ 107/05) Здравствени савет Србије доноси

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) НАКНАДНО приспелих на основу јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета и у средствима јавног информисања у децембру 2009. године, који су накнадно допуњени или разматрани на основу приговора на одлуку Здравственог савета од 29.10.2010.

преузмите: >>одлуку о акредитацији<< накнадно приспелих програма и >>TABELE накнадно <<акредитованих програма:


Одлука
Број: 153-02-3968/2010-02
Датум: 29.10.2010.године
Б е о г р а д

На основу члана 154. ст. 2. т.6. Закона о здравственој заштити (“Сл. Гласник РС“ 107/05) Здравствени савет Републике Србије је донео

ОДЛУКУ

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) приспелих на основу јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета и у средствима јавног информисања 4.12.2009. године (број одлуке: 153-02-2112/2009-02) у септембарском року 2010. године

преузмите: одлуку о акредитацији програма и табеле акредитованих програма:

Коморе мед.сестара и здр.техничара, Фармацеутске коморе, Коморе биохемичара, Лекарске коморе, Стоматолошке коморе


Одлука
Број: 153-02-3144/2010-02
Датум: 01.09.2010.године
Б е о г р а д

На основу члана 154. ст. 2. т.6. Закона о здравственој заштити (“Сл. Гласник РС“ 107/05) Здравствени савет Републике Србије је донео

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) приспелих на основу јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета и у средствима јавног информисања 4.12.2009. године (број одлуке: 153-02-2112/2009-02) у јулском року 2010. године.

опширније

преузмите табелу


Одлука
Број: 153-02-3143/2010-02
Датум: 01.09.2010.године
Б е о г р а д

На основу члана 154. став 2. т.6 Закона о здравственој заштити (“Сл. Гласник РС“ 107/05) Здравствени савет Србије доноси

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) НАКНАДНО приспелих на основу јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета и у средствима јавног информисања у децембру 2010. године, који су накнадно допуњени или разматрани на основу приговора на одлуку Здравственог савета од 18.5.2010.

опширније

преузмите табелу


На основу члана 154. ст. 2. т.6. Закона о здравственој заштити (“Сл. Гласник РС“ 107/05) Здравствени савет Републике Србије је донео

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) приспелих на основу јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета и у средствима јавног информисања 4.12.2009.године (број одлуке: 153-02-2112/2009-02) у априлском року 2010. године

преузмите табелу


Oдлука Здравственог савета Србије бр: 153-02-371/2010-02 од19.02.2010.године) о акредитацији програма континуиране едукације ТАБЕЛА АКРЕДИТОВАНИХ ПРОГРАМА КЕ (преузмите)