Обавештење организаторима КЕ – Збирна табела КМСЗТС

Поштовани организатори програма КЕ, Обавештавамо вас да је, након завршеног претходног поступка провере квалитета програма КЕ, Радна група КМСЗТС, сходно члану 13. Правилника о ближим условима за спровођење КЕ за здравствене раднике и здравствене сараднике, објавила на службеном сајту КМСЗТС збирну табелу резултата претходне провере квалитета програма КЕ. Позивају се организатори КЕ, чији програми нису…

Два донирана акредитована електронска теста

Поштовани чланови КМСЗТС, Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије настоји да буде ослонац својим члановима у свим видовима професионалног развоја и унапређења као и да едукација буде квалитетна и лако доступна, те да сви чланови Коморе благовремено остваре прописан број бодова у лиценцној години. Сходно томе обавештавамо вас да су за наше чланове, Савез…