Обавештење организаторима КЕ – Збирне табеле КМСЗТС

Поштовани организатори програма КЕ, Обавештавамо вас да је, након завршеног претходног поступка провере квалитета програма КЕ, Радна група КМСЗТС, сходно члану 13. Правилника о ближим условима за спровођење КЕ за здравствене раднике и здравствене сараднике, објавила на службеном сајту КМСЗТС збирну табелу резултата претходне провере квалитета програма КЕ. Позивају се организатори КЕ, чији програми нису…

Регулатива: Важно обавештење

НОВИ ПРАВИЛНИК О ИЗДАВАЊУ, ОБНАВЉАЊУ И ОДУЗИМАЊУ ЛИЦЕНЦЕ ЧЛАНОВИМА КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА (''Сл.гл.РС'' бр. 76/2022) О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Поштовани чланови КМСЗТС, Обавештавмо вас да је дана 15. јула 2022. године ступио на снагу и почео да се примењује нови Правилник о ближим условима за издавње, обнављање или одузимање…