Нови број Службеног гласила

Поштовани чланови, Oбавештавамо вас да је Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије, у настојању да континуирану медицинску едукацију учини лако доступном свим члановима Коморе, и да благовремено и без материјалних трошкова остваре прописани минимум од 10 бодова у лиценцној години, објавила нови број Службеног гласила са два нова теста акредитована Одлуком Здравственог савета Србије…