Пружање једнократне новчане помоћи у 2021. години

Поштовани чланови Коморе, Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије (скраћени назив КМСЗТС) је, на основу одлука органа, од почетка епидемије вируса Covid 19 у Републици Србији, у 2020. години, пружила новчану помоћ члановима Коморе у укупном износу од 70 милиона динара. Обавештавамо чланове да је Комора, такође на основу одлука својих органа, определила новчана…