Обавештење 11. 4. 2019.

Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије О Б А В Е Ш Т Е Њ Е ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА / ПРИВАТНОЈ ПРАКСИ ДИРЕКТОРУ ГЛАВНОЈ СЕСТРИ-ТЕХНИЧАРУ Поштована/и, С обзиром да је новим Законом о здравственој заштити (''Службени гласник'' бр. 25/2019), који је ступио на снагу 11. априла 2019. године, у члану 166. прописано да је здравствена…