28. Гласник Лекарске коморе Србије

Директори струковних комора у здравству: проф. др Витомир Констатиновић (Стоматолошка комора Србије), прим. Др сц. Мед Славица Цимбаљевић (Комора биохемичара Србије), проф. др Георгиос Константинидис (Комора здравствених установа Србије) и струковна мед. сестра Радмила Угрица (Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије) говорили су за 28. Гласник Лекарске коморе Србије. Изнели су ставове у вези…