Споразум о сарадњи РТС и КМСЗТС

Споразум о сарадњи са РТС-ом, који је КМСЗТС потписала 07.06.2016. г. заједно са другим члановима Медицинског форума Србије у циљу боље информисаности грађана о садржајима из области здравља и здравства, актуелним темама и питањима која воде ка унапређењу здравствене заштите и побољшању здравља свих грађана... опширније...