Меморандум о сарадњи Здравственог савета Србије и комора здравствених радника РС

Потписан је Меморандум о сарадњи Здравственог савета Србије и комора здравствених радника РС у процесу акредитације и праћења реализације КМЕ... опширније...

Предлози и сугестије КМСЗТС на текст радне верзије Каталога радних места у здравству

Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије је дана 2. 10. 2015. године упутила Министарству здравља РС и Министарству државне управе и локалне самоуправе Републике Србије предлоге и сугестије на текст радне верзије каталога радних места у здравству, да се у каталогу пропишу радна места за медицинске сестре и здравствене техничаре за која се захтевају…