TAIEX радионица 2015.

Од 15-16. септембра 2015. године у Хотелу Queens Astoria одржаће се друга ТAIEX радионица о образовању медицинских сестара и бабица: Појашњење образовања медицинских сестара и бабица у Србији – повезано са Директивама и правним тековинама Европске Уније пре усвајања Националног плана, у организацији ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ, САВЕЗА УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ и МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.…

Решење о образовању радне групе

Министар здравља донео РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О КОМОРАМА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА... опширније...