ЈН бр 1.1.3./2015

Kонкурсна документација у поступку Јавне набавке мале вредности услуга- канцеларијског материјала бр. 1.1.3/2015 Партија 1 Наручилац: Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије (скраћени назив: КМСЗТС) (за потребе централне канцеларије КМСЗТС). Адреса седишта: Пилота Михајла Петровића бр. 5-г, Београд. Преузмите - конкурсну документацију Преузмите - Позив за подношење понуда Партија 2 Конкурсна документација у поступку…

ЈН бр 1.2.3/2015 – Књиговодствене услуге

Конкурсна документација у поступку Јавне набавке мале вредности услуга- књиговодствених услуга бр. 1.2.3/2015 ПАРТИЈА 1 Измена Конкурсне документације у поступку Јавне набавке мале вредности услуга- књиговодствених услуга бр. 1.2.3/2015 - ПАРТИЈА 1 за потребе централне канцеларије Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије преузмите... Позив за подношење понуда у поступку Јавне набавке мале вредности услуга-…