Решење Министарства здравља Републике Србије о образовању Радне групе за израду Правилника о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике

Решење Министарства здравља Републике Србије о образовању Радне групе за израду Правилника о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике... опширније...

Јавна набавка – Измена адвокатске услуге 2015.

Назив наручиоца: Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије Адреса наручиоца: Пилота Михајла Петровића бр. 5-г, Београд Предмет јавне набавке: јавна набавка мале вредности услуга ред. бр. 1.2.2./2015 - адвокатске услуге Преузмите: Позив за подношење понуде КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности услуга ред. бр. 1.2.2./2015 - адвокатске услуге

Јавна набавка горива – Пословни простор ОБГ

Назив наручиоца: Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије (скраћени назив: КМСЗТС). Адреса наручиоца: Пилота Михајла Петровића бр. 5-г, Београд Предмет јавне набавке: бр.1.1.1/2015 - јавна набавка добара – куповина пословног простора у Београду за потребе Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије - Огранак Београд (скраћени назив: КМСЗТС ОБГ). Преузмите: Позив за подношење понуде…