Јавна набавка горива – Партија 3

Назив наручиоца: Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије за потребе организационе јединице Огранка Ниш (скраћени назив: КМСЗТС ОНИ). Адреса наручиоца: Пилота Михајла Петровића бр. 5-г, Београд (седиште КМСЗТС Огранка Ниш -Улица Душанова бр. 52-76 (П.У.Ц. ''Душанов базар'', Објекат Пирамида, I спрат, локал 104) и Нишу). Предмет јавне набавке: бр. 1.2.6./2015 партије 3 је набавка…

Јавна набавка горива – Партија 2

Назив наручиоца: Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије (за потребе организационе јединице КМСЗТС Огранка Војводина (скраћени назив: КМСЗТС ОВО). Адреса наручиоца: Пилота Михајла Петровића бр. 5-г, Београд (седиште КМСЗТС Огранка Војводине је у Новом Саду, Улица Железничка бр. 50) Предмет јавне набавке: бр. 1.2.6./2015 партије 2. је набавка безоловног моторног бензина БМБ 98, коришћењем…

Јавна набавка горива – Партија 1

Назив наручиоца: Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије Централа (скраћени назив: КМСЗТС Централа). Адреса наручиоца: Пилота Михајла Петровића бр. 5-г, у Београду. Предмет јавне набавке: бр. 1.2.6./2015 партије 1 је набавка горива – евро дизела, коришћењем компанијске дебитне картице Понуђача за гориво-евро дизел, на годишњем нивоу за потребе коришћења службеног возила наручиоца Коморе медицинских…

Јавна набавка службеног аутомобила

Назив наручиоца: Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије (за потребе организационих јединица: Огранка Београд, Огранка Крагујевац и Огранка Ужице) Адреса наручиоца: Пилота Михајла Петровића бр. 5-г, у Београду. Предмет јавне набавке: бр. 1.1.2/2015 су добра – нова путничка возила, комада 3, за потребе обављања редовних активност и послова КМСЗТС – Огранка Београд, Огранка Крагујевац…

Решење Министарства здравља Републике Србије о образовању Радне групе за израду Правилника о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима Комора здравствених радника

Решење Министарства здравља Републике Србије о образовању Радне групе за израду Правилника о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима Комора здравствених радника... опширније...

Јавне набавке мале вредности услуга – адвокатских услуга бр. 1.2.2./2015 Партија 1

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Наручилац: Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије Седиште: Београд, Улица Пилота Михајла Петровића бр. 5-г ЈАВНА НАБАВКА – услуга - адвокатске услуге ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.2.2./2015 Партија 1 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА- АДВОКАТСКИХ УСЛУГА БР. 1.2.2./2015 Партија 1 преузмите КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ…

Процес и поступак релиценцирања – Огранак Ниш

Имајући у виду да је 2015 година, година почетка релиценцирања Огранак Ниш настоји што бољем информисању свог чланства. Сходно томе Председник ИО КМСЗТС – Огранак Ниш Весна Јоцић и чланови Извршног одбора настоје да информишу своје колеге о предстојећем процесу релиценцирања. У циљу боље информисаности чланства и решеавању проблема и недоумица Председник ИО КМСЗТС Огранка…