Обавештење члановима Коморе 27. 2. 2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЧЛАНОВИМА КОМОРЕ - струковним медицинским сестрама и медицинским сестрама и здравственим техничарима који су завршили основне академске студије здравствене струке... опширније...

Обавештење члановима КМСЗТС 13. 2. 2015.

Обавеставамо чланове КМСЗТС да је Комора, дана 13.2.2015.године, упутила Министарству здравља РС и то асс. др Златибору Лончару, министру и др Татјани Рајовић, помоћнику министра захтев за добијање стручног мишљења да ли су испуњени законски услови за издавање лиценце здравственим радницима са стеченом дипломом студија првог степена- основних струковних и основних академских студија. Напомињемо да…

Допис МЗ 6. 2. 2015.

Представници Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, Лекарске коморе Србије, Фармацеутске коморе Србије, Стоматолошке коморе Србије и Коморе биохемичара Србије су у име 140.000 здравствених радника Србије након састанака одржаних 03.02.2015. и 06.02.2015. год упутили Допис Министарству здравља Републике Србије … опширније...