Интервју директорке Коморе медицинских сестра и здравствених техничара Србије за Гласник Лекарске коморе Србије

Интервју директорке Коморе медицинских сестра и здравствених техничара Србије за Гласник Лекарске коморе Србије опширније...

Одговор Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије на позив и иницијативу Удружења медицинских сестара-техничара и бабица Републике Србије за формирање Коморе медицинских сестара и бабица Србије

Одговор Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије на позив и иницијативу Удружења медицинских сестара-техничара и бабица Републике Србије за формирање Коморе медицинских сестара и бабица Србије опширније...

Јавна расправа санитарно-еколошких техничара 18. 6. 2013.

Закључци са Јавне расправе одржане 18.06.2013. године у Организацији Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије - Одбора санитарно-еколошких техничара преузмите... Обавештавамо Вас да је Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије донела одлуку о организовању Јавне расправе на тему: „УЛОГА САНИТАРНО-ЕКОЛОШКОГ ТЕХНИЧАРА У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ОРГАНИМА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ, УСКЛАЂИВАЊЕ СА ПРАВНОМ РЕГУЛАТИВОМ…

Захтев Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

Захтев Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије да лицима која су завршила Вишу педагошку школу за економику и домаћинство са звањем виши нутрициониста-дијететичар омогући дошколавање ради стицања звања здравствене струке а на основу ког би се наведеним лицима дало право уписа у Именик чланова КМСЗТС, као и право на издавање лиценце од стране…