Предлог измене Правилника за обављање здравствене делатности

Молба Министарству здравља Србије- Сектору за организацију здравствене службе за покретање поступка за измену и допуну Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе ("Сл .гл .РС"бр.43/2006, 112/2009, 50/2010, 79/2011, 10/2012 - др. правилник, 119/2012-др. правилник и 22/2012) опширније... Предлог измена и допуна Правилника о ближим условима…