Позив за подношење понуде у поступку јавне набавке мале вредности услуга – књиговодствених услуга (бр. 1.2.4./2014 – Партија 2)

П О З И В ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – КЊИГОВОДСТВЕНИХ УСЛУГА Број 1.2.4./2014 – Партија 2 Наручилац: Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије Огранак Војводина (скраћени назив: КМСЗТС ОВО). Адреса седишта: Железничка бр. 50 /1.спрат /стан бр. 1, Нови Сад. Телефон/факс: 021/452-130 Интернет страница: www.kmszts.org.rs Врста наручиоца:…

Позив за подношење понуде у поступку јавне набавке мале вредности услуга – књиговодствених услуга (бр. 1.2.4./2014 – Партија 1)

П О З И В ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – КЊИГОВОДСТВЕНИХ УСЛУГА Број 1.2.4./2014 – Партија 1 Позив за подношење понуда има укупно три стране. Наручилац: Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије Централа (скраћени назив: КМСЗТС Централа). Адреса седишта: Пилота Михајла Петровића бр. 5-г, Београд. Телефон/факс: 011/3562-107 и…