Оглас ФУП – мај 2013.

На основу члана 12. Правилника Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС од 23.12.2010 г., са изменама и допунама усвојених на седници Скупштине КМСЗТС дана 10.01.2013. године и Критеријумима Одбора ФУП КМСЗТС за доделу финансијских средстава намењених за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације од 25.01.2013. г, у складу са Одлуком Одбора ФУП-а КМСЗТС о утврђивању Плана…