Одлука о акредитацији – април 2012.

Република Србија ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ Број: 153-02-1464/2012-01 Датум: 17.05.2012.године Б е о г р а д На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11) Здравствени савет Србије је донео ОДЛУКУ о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу…

Извештај о седници ФУП – 30. 3. 2012.

Дана 30.03.2012. године одржана је редовна седница Пододбора ФУП-а Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Републике Србије – Огранак Војводина на којој су опредељена финансијска средства намењена спровођењу акредитованих програма континуиране медицинске едукације чланова КМСЗТС по Јавном огласу расписаном од стране Одбора ФУП-а КМСЗТС дана 12.03.2012. године за организаторе акредитованих програма КМЕ. Чланови Огранка Војводина…

Конгрес Хрватске коморе здравствених радника – 18–21. 4. 2012.

Конгрес Хрватске коморе здравствених радника одржан је под покровитељством Министарства здравља и Министарства пољопривреде Републике Хрватске, а обухватио је струковни разред за медицинско – лабораторијску делатност и струковни разред за делатност санитарног инжењерства. Конгресу је присуствовало око 100 учесника, међу којима и 5 представника Србије. Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије представљали су, као…