ЈП – Лаптоп

НАРУЧИЛАЦ: Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије Б е о г р а д Улица Пилота Михајла Петровића бр. 5-г Тел./факс: 011-2561-030 Број јавне набавке: 2/12 Датум: 21.03.2012. год. П О З И В за достављање понуде компјутерске опреме – лап топ рачунара за потребе Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије у 2012. г.…

Подсетник за организаторе акредитованих програма

Огранак Војводина КМСЗТС и овим путем подсећа организаторе акредитованих програма континуиране едукације са седиштем на територији АП Војводине да у складу са Јавним позивом расписаним 12.03.2012.године на насловној страни сајта КМСЗТС могу да поднесу захтеве Огранку Војводина КМСЗТС. У складу са процедуром ФУП-а фонда узајамне помоћи захтев за доделу средстава за финансирање КМЕ које достављају…

Јавни позив за средства ФУП за КЕ

На основу члана 12. Правилника Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС од 23.12.2010 г. и Критеријумима Одбора ФУП КМСЗТС за доделу финансијских средстава намењених за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације од 15.03.2011. г, Одбор ФУП КМСЗТС, дана 12.03.2012. године, р а с п и с у ј е Ј А В Н И   О Г…

Позив за достављање понуде за пружањe услуга саветника за осигурање

НАРУЧИЛАЦ Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије Б е о г р а д Улица Пилота Михајла Петровића бр. 5-г Тел./факс: 011-2561-030 Број јавне набавке: 20/12 Датум: 05.03.2012. год. П О З И В за достављање понуде за пружањe услуга саветника за осигурање чланова Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије за ризик који…