Допис Здравственом савету Србије са предлозима о измени Правилника о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима Комора

Допис Здравственом савету Србије са предлозима о измени Правилника о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима Комора здравствених радника Србије, као и изменама и допунама Правилника о ближим условима за спровођење КЕ за здравствене раднике и здравствене сараднике, које је КМСЗТС  донела на седници од 24.01.2012. год. опширније...