Извештај са седнице Скупштине КМСЗТС одржане 23. 12. 2011.

Одржана је 4. седница Скупштина Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, 23.12.2011. године и 05.01.2012. године. Скупштинске одлуке са ове седнице су: Усвајање извештаја независне ревизорске куће „МДМ Ревизија“ о извршеној ревизији финансијског пословања КМСЗТС у 2011. години. Усвојене су измене и допуне финансијског плана за 2011. годину а које се тичу измена ставки…

Одлуке о висини чланарине, јануар 2012.

Одлука о висини чланарине за чланове КМСЗТС- „Сл. гласник РС” бр.3/2012… погледајте Одлука о висини чланарине за чланове Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије… опширније Сагласност Министарства здравља на Одлуку о висини чланарине КМСЗТС ... опширније