Састанак ИО ОКГ 11. 11. 2011.

Дана 11.11.2011. у Огранку Крагујевац одржан је састанак Извршног одбора са следећим дневним редом : Усвајање записника са претходног састанка ИО Огранка Крагујевац, одржаног 22.09.2011. Извештај о раду Огранка Крагујевац за 2011. годину Финансијски извештај Огранка Крагујевац за 2011. годину Информације о предстојећој Скупштини КМСЗТС Информације о куповини читача Разно Састанку су присуствовали следећи чланови…

Акредитација програма КЕ – октобар 2011.

На основу члана 154. став 2. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 107/05) Здравствени савет Србије доноси О Д Л У К У о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) НАКНАДНО приспелих на основу јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета и у средствима јавног информисања у децембру 2010. године, који су…