Допис заштитника грађана директору КМСЗТС

Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије је, у обављању свог рада и поверених послова, у обавези да поштује и примењује одредбе законских прописа и других позитивних прописа. Комора је, због потребе измене и допуне важећих правних аката и то Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама, у којем се уређује…

Поновни позив за доделу средстава ФУП за школовање – Огранак Војводина

На основу Правилника Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС и критеријума Одбора ФУП за доделу финансијских средстава намењених формалном образовању чланова КМСЗТС, а у складу с Планом финансија за 2011. годину који је донео ИО Огранка Војводина, Пододбор ФУП и Извршни одбор Огранка Војводина упућују поновни Ј А В Н И   П О З И В…

Јавни позив за школовање ОГБГ

На основу Правилника Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС од 25.01.2011.г, Одлуке о издвајању финансијских средстава у Фонд узајамне помоћи чланова Коморе Извршног одбора Огранка Београд, у складу с финансијским планом и критеријумима Одбора ФУП за доделу финансијских средстава намењених формалном образовању чланова Коморе од 15.03.2011.г, Пододбор ФУП и Извршни одбор Огранка Београд упућују Ј А…

Састанак Огранка Ниш са представницима синдиката Независност

У просторијама огранка КМСЗТС Ниш је одржан састанак са представницима регионалног синдиката Независност. Састанку су присуствовали Миодраг Стојковић - потпре дседник региона Јужне Србије синдиката Независност и секретар Саша Цветић, директор КМСЗТС Драган Шашић, председник ИО Огранка Ниш -Душанка Станковић, пословни секретар и ПР КМСЗТС Дијана Јовићевић. На састанку је разматрана актуелна ситуација у области…

Обавештење о току уноса бодова

Средином августа месеца 2011. године започет је процес уноса бодова у Регистар КМСЗТС које су чланови коморе стекли кроз програме континуиране медицинске едукације акредитоване од стране Здравственог савета РС. На основу извештаја организатора о одржаном акредитовном програму, по списку учесника, врши се упис бодова у електронску базу података КМСЗТС сваком члану који је исте остварио…