Избори 2018.

Одлука 205-71/18 од 04.07.2018.г. којом се допуњују резултати гласања за чланове IV сазива Скупштине КМСЗТС у преосталом делу… опширније

РЕШЕЊЕ о именовању бирачких одбора за поновљене изборе 01.07.2018. год… опширније

ЦИК је на седници одржаној 22.06.2018. год донео одлуку: о делимичном утврђивању резултата гласања за чланове IV сазива Скупштине КМСЗТС… опширније

Одлука ЦИК-а о понављању избора дана 01.07.2018.г. на бирачким местима број 34, 80, 83 и 86 и распуштању бирачких одбора на бирачким местима бр. 34, 80 и 86… опширније

Одлука о измени одлуке ЦИК КМСЗТС, дел.бр. 205/7/2018, од 28.05.2018. године, о одређивању бирачких места по изборним јединицама и адреса бирачких места… опширније

Обавештење члановима КМСЗТС о начину на који могу проверити на ком бирачком месту остварују право да гласају на дан избора дана 17.06.2018.г.и начину и року да изврше упис промена података у бирачком списку… опширније

Одлука о измени одлуке ЦИК КМСЗТС, дел.бр. 205/7/2018, од 28.05.2018. године, О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА ПО ИЗБОРНИМ ЈЕДИНИЦАМА И АДРЕСА БИРАЧКИХ МЕСТА… опширније

Одлука о измени одлуке ЦИК КМСЗТС, дел.бр. 205/7/2018, од 28.05.2018. године, О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА ПО ИЗБОРНИМ ЈЕДИНИЦАМА И АДРЕСА БИРАЧКИХ МЕСТА… опширније

Решење о проглашењу укупног броја бирача који учествују на изборима за чланове IV сазива Скупштине КМСЗТС… опширније..

РЕШЕЊЕ о утврђивању ЗБИРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА за избор чланова IV сазива Скупштине КМСЗТС… опширније

ПОЗИВ ЗА ПРАЋЕЊЕ РАДА ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ IV САЗИВА СКУПШТИНЕ КМСЗТС… опширније

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА ПО ИЗБОРНИМ ЈЕДИНИЦАМА… опширније