Штампа
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА О  ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  бр. 1.2.1./2019 - дел. бр. 738-4/2019. год , од 29.07.2019.год...  опширније...

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА БР. 1.2.1./2019 – Партија 1-6 - ГОРИВА – ЕВРО ДИЗЕЛА, АДИТИВИРАНОГ ЕВРО ДИЗЕЛА И БЕЗОЛОВНОГ МОТОРНОГ БЕНЗИНА ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 И ЕВРО БМБ 100 НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА НАРУЧИОЦА ...преузмите

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ  МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА бр. 1.1.1./2018 ГОРИВА - ЕВРО ДИЗЕЛА, АДИТИВИРАНОГ ЕВРО ДИЗЕЛА И БЕЗОЛОВНОГ МОТОРНОГ БЕНЗИНА ЕВРО БМБ 100 И ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95 НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА КМСЗТС (ЦЕНТРАЛНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ И ПЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ОГРАНАКА КМСЗТС) ... преузмите  П О З И В ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – НОВОГ ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ КМСЗТС ОГРАНКА ВОЈВОДИНА- ЈНМВ БР. 1.1.1./2019

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА бр. 1.1.1./2019 - НОВОГ ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА ЗА ПОТРЕБЕ КОМОРЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ - ОГРАНКА ВОЈВОДИНА

Аутор: Administrator