Штампа
ПДФ

Јавни огласи ФУП


Јавни оглас I у 2020. години за подношење захтева за доделу финансијских средстава Фонда узајамне помоћи КМСЗТС намењених формалном образовању, односно за школовање чланова КМСЗТС у високошколским установама на основним струковним студијама првог степена здравствене струке или на основним академским студијама првог степена здравствене струке, за школску 2020/2021 годину. Захтеви се подносе у периоду од 15. јула до 30.јула 2020. године на адресу Огранака КМСЗТС, из Јавног огласа...

Преузмите Јавни оглас...

објављено 18.10.2019. год

Јавни оглас II у 2019. години за подношење захтева за доделу финансијских средстава ФУП намењених формалном образовању, односно за школовање чланова КМСЗТС у високошколским установама на основним струковним студијама првог степена здравствене струке или на основним академским студијама првог степена здравствене струке за школску 2019/2020 год...

Захтев за доделу средстава ФУП-а КМСЗТС намењених формалном образовању чланова КМСЗТС...  

преузмите ОГЛАС...

објављено 29.08.2019. год

На основу члана 12. Правилника Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС и Критеријумима Одбора ФУП КМСЗТС за доделу финансијских средстава намењених за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације, додатних критеријума Пододбора ФУП и Одлуке Одбора ФУП о плану расписивања јавних огласа у 2019. Години, Одбор ФУП КМСЗТС РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ ОГЛАС -III у 2019. години за подношење захтева за доделу финансијских средстава ФУП-а за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације за медицинске сестре и здравствене техничаре – чланове КМСЗТС…

 Преузмите образац захтева  ѕа КМЕ...

преузмите ОГЛАС...

објављено 14.07.2019. год

Јавни оглас I у 2019. години за подношење захтева за доделу финансијских средстава ФУП намењених формалном образовању, односно за школовање чланова КМСЗТС у високошколским установама на основним струковним студијама првог степена здравствене струке или на основним академским студијама првог степена здравствене струке за школску 2019/2020 год...

преузмите ОГЛАС...
објављено 03.06.2019. год

На основу члана 12. Правилника Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС и Критеријумима Одбора ФУП КМСЗТС за доделу финансијских средстава намењених за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације, додатних критеријума Пододбора ФУП и Одлуке Одбора ФУП о плану расписивања јавних огласа у 2019. Години, Одбор ФУП КМСЗТС РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ ОГЛАС -II у 2019. години за подношење захтева за доделу финансијских средстава ФУП-а за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације за медицинске сестре и здравствене техничаре – чланове КМСЗТС…

Преузмите образац захтева за КМЕ...

преузмите ОГЛАС...


објављено 01.04.2019. год

Jавни оглас I у 2019. години за подношење захтева за доделу финансијских средстава ФУП-а за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације за медицинске сестре и здравствене техничаре- чланове КМСЗТС. Захтеви се могу поднети у периоду од 01. априла до 15. априла 2019. године.. 

Преузмите образац захтева за КМЕ...

преузмите ОГЛАС...

објављено 15.07.2017. год

Јавни оглас Одбора ФУП КМСЗТС-I за 2017. годину, за подношење захтева за доделу финансијских средстава ФУП-а намењених формалном образовању, односно за школовање чланова КМСЗТС у високошколским установама на основним струковним студијама првог степена здравствене струке или на основним академским студијама првог степена здравствене струке, за школску 2017/2018 годину. Захтеви се подносе у периоду од 17. јула до 31. јула 2017. године, на адресе Огранака КМСЗТС, из Јавног огласа...

преузмите ОГЛАС...

објављено 19.03.2017. год

На основу члана 12. Правилника Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС и Критеријумима Одбора ФУП КМСЗТС за доделу финансијских средстава намењених за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације Одбор ФУП КМСЗТС РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ ОГЛАС - I у 2017. години за подношење захтева за доделу финансијских средстава ФУП-а за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације за медицинске сестре и здравствене техничаре – чланове КМСЗТС…

објављено 23.03.2015. год

На основу члана 12. Правилника Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС и Критеријумима Одбора ФУП КМСЗТС за доделу финансијских средстава намењених за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације Одбор ФУП КМСЗТС РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ ОГЛАС - ИВ у 2014. години за подношење захтева за доделу финансијских средстава ФУП-а за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације за медицинске сестре и здравствене техничаре – чланове КМСЗТС…

На основу члана 14. Правилника Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС и Критеријумима Одбора ФУП КМСЗТС за доделу финансијских средстава намењених формалном образовању члановa Коморе и Одлуке Одбора ФУП КМСЗТС дел.бр. 96/2015 од 23.01.2015.г. о плану расписивања јавних огласа у 2015.години за доделу средстава Фонда намењених формалном образовању чланова Коморе, Одбор ФУП КМСЗТС расписује ЈАВНИ ОГЛАС I-2015.године за подношење захтева за доделу финансијских средстава ФУП-а КМСЗТС намењених формалном образовању , односно за школовање чланова КМСЗТС на високим школама струковних студија, здравствене струке за школску 2014/2015 годину...
На основу члана 12. Правилника Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС и Критеријумима Одбора ФУП КМСЗТС за доделу финансијских средстава намењених за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације Одбор ФУП КМСЗТС РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ ОГЛАС - ИВ у 2014. години за подношење захтева за доделу финансијских средстава ФУП-а за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације за медицинске сестре и здравствене техничаре – чланове КМСЗТС…

На основу члана 14. Правилника Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС и Критеријумима Одбора ФУП КМСЗТС за доделу финансијских средстава намењених формалном образовању члановa Коморе, Одбор ФУП КМСЗТС расписује ЈАВНИ ОГЛАС III-2014.године за подношење захтева за доделу финансијских средстава ФУП-а КМСЗТС намењених формалном образовању , односно за школовање чланова КМСЗТС на високим школама струковних студија, здравствене струке за школску 2014/2015 годину……На основу члана 14. Правилника Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС и Критеријумима Одбора ФУП КМСЗТС за доделу финансијских средстава намењених формалном образовању члановa Коморе, Одбор ФУП КМСЗТС расписује ЈАВНИ ОГЛАС II -2014.године за подношење захтева за доделу финансијских средстава ФУП-аКМСЗТС намењених формалном образовању , односно за школовање чланова КМСЗТС на високим школама струковних студија, здравствене струке за школску 2014/2015 годину…На основу члана 12. Правилника Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС Kритеријумима Одбора ФУП КМСЗТС за доделу финансијских средстава намењених за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације, ОДбор ФУП-а расписује ЈАВНИ ОГЛАС III у 2014 год. за подношење захтева за доделу финансијских средстава за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације за медицинске сестре и здравствене техничаре – чланове КМСЗТС …

 


На основу члана 12. Правилника Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС Kритеријумима Одбора ФУП КМСЗТС за доделу финансијских средстава намењених за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације, у складу са Одлуком Одбора ФУП-а КМСЗТС о утврђивању Плана расписивања Јавног огласа у 2014. години,донете на седници Одбора Фонда дана 22.01.2014. године, ОДбор ФУП-а расписује ЈАВНИ ОГЛАС II у 2014 год. за подношење захтева за доделу финансијских средстава за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације за медицинске сестре и здравствене техничаре – чланове КМСЗТС На основу члана 12. Правилника Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС Kритеријумима Одбора ФУП КМСЗТС за доделу финансијских средстава намењених за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације, у складу са Одлуком Одбора ФУП-а КМСЗТС о утврђивању Плана расписивања Јавног огласа у 2014. години,донете на седници Одбора Фонда дана 22.01.2014. године, ОДбор ФУП-а расписује ЈАВНИ ОГЛАС I у 2014 год. за подношење захтева за доделу финансијских средстава за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације за медицинске сестре и здравствене техничаре – чланове КМСЗТС преузмите оглас ... …


На основу члана 14. Правилника Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС и Критеријумима Одбора ФУП КМСЗТС за доделу финансијских средстава намењених формалном образовању члановa Коморе, у складу са Одлуком Oдбора ФУП-а КМСЗТС о расписивању Јавног огласа , донетој на 27. редовној седници Одбора ФУП КМСЗТС, одржаној дана 22.01.2014. год, Одбор ФУП КМСЗТС расписује ЈАВНИ ОГЛАС за доделу финансијских средстава намењених формалном образовањуј, односно за школовање чланова КМСЗТС на високим школама струковних студија, здравствене струке за школску 2013/2014 годину –јануарски уписни рок…


На основу члана 12. Правилника Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС од 23.12.2010 г. са изменама и допунама усвојених на седници Скупштине КМСЗТС дана 10.01.2013. године и Критеријумима Одбора ФУП КМСЗТС за доделу финансијских средстава намењених за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације од 25.01.2013. г, у складу са Одлуком Одбора ФУП-а КМСЗТС о утврђивању Плана расписивања Јавног огласа у 2013. години,донете на седници Одбора Фонда дана 25.01.2013. године, ОДбор ФУП-а расписује ЈАВНИ ОГЛАС IV у 2013 год. за доделу финансијских средстава за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације за медицинске сестре и здравствене техничаре – чланове КМСЗТС

На основу члана 14. Правилника Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС и Критеријумима Одбора ФУП КМСЗТС за доделу финансијских средстава намењених формалном образовању члановa Коморе, у складу са Одлуком Oдбора ФУП-а КМСЗТС о расписивању Јавног огласа , донетој на 22. редовној седници Одбора ФУП КМСЗТС, одржаној дана 29.08.2013. год, Одбор ФУП КМСЗТС расписује ЈАВНИ ОГЛАС за доделу финансијских средстава намењених формалном образовањуј, односно за школовање чланова КМСЗТС на високим школама струковних студија, здравствене струке за школску 2013/2014 годину …

На основу члана 12. Правилника Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС од 23.12.2010 г. са изменама и допунама усвојених на седници Скупштине КМСЗТС дана 10.01.2013. године  и Критеријумима Одбора ФУП КМСЗТС за доделу финансијских средстава намењених за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације од 25.01.2013. г, у складу са Одлуком Одбора ФУП-а КМСЗТС о утврђивању Плана расписивања Јавног огласа у 2013. години,донете на  седници Одбора Фонда дана 25.01.2013. године,   ОДбор ФУП-а расписује ЈАВНИ ОГЛАС III у 2013 год. за доделу финансијских средстава за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације за медицинске сестре и здравствене техничаре – чланове КМСЗТС…

  

ЈАВНИ ОГЛАС Фонда узајамне помоћи КМСЗТС за доделу финансијских средстава за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације за медицинске сестре и здравствене техничаре – чланове КМСЗТС. Рок за подношење захтева од 20. маја до 04. јуна 2013. године…


Јавни оглас Одбора ФУП КМСЗТС за подношење захтева за доделу средстава Подобора ФУП-а Огранака Коморе намењених за континуирану едукацију… Рок за подношење захтева је од 04. до 19. марта 2013. год. 

На основу члана 12. Правилника Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС од 23.12.2010 г. и Критеријумима Одбора ФУП КМСЗТС за доделу финансијских средстава намењених за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације од 15.03.2011. г, у складу са Одлуком Одбора ФУП-а КМСЗТС о утврђивању Плана расписивања Јавног огласа у 2012. години, од 27.03.2012. г., Одбор ФУП КМСЗТС, расписује ЈАВНИ ОГЛАС за доделу финансијских средстава за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације за медицинске сестре и здравствене техничаре – чланове КМСЗТС…

На основу члана 12. Правилника Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС од 23.12.2010 г. и Критеријумима Одбора ФУП КМСЗТС за доделу финансијских средстава намењених за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације од 15.03.2011. г, у складу са Одлуком Одбора ФУП-а КМСЗТС о утврђивању Плана расписивања Јавног огласа у 2012. години, од 27.03.2012. г., Одбор ФУП КМСЗТС, расписује  ЈАВНИ ОГЛАС за доделу финансијских средстава за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације за медицинске сестре и здравствене техничаре – чланове КМСЗТС…
Аутор: Administrator