Штампа
ПДФ

Уколико желите да извршите проверу стечених бодова КМЕ у свом електронском досијеу КМСЗТС учините то на следећи начин.

 

На на насловној страни овог сајта у десном углу кликнете на икону: "Регистар КМСЗТС" и унeсете своје податке: свој ИД број (ОVO--------) и свој ЈМБГ. По уласку у досије, у делу "Континуирана едукација" (по картицама: основни подаци, запослење, лиценца, континуирана едукација, распоред КЕ) видећете шта је то што смо Вам ми уписали од бодова.               

Уколико се у неком делу, овај запис  у Вашем досијеу разликује од Ваше личне документације; Огранку Војводина поднећете "Захтев за Исправку/допуну бодова КМЕ" на обрасцу који можете преузети овде.  У прилогу захтева потребно је доставити фотокопију сертификата или потврде учешћа са скупа на којем сте бодове остварили а ми их из неког разлога нисмо регистровали у нашој бази.  Нема потребе да нам достављате фотокопије свих својих сертификата – потребно је да добијемо само оне за које подносите рекламацију.

 

Молимо Вас да испоштујете горње наводе, да нам у случају рекламације доставите само тражено. Све мање тј. више од  предвиђеног може увећати могућност грешке приликом уноса ових података.

 

С поштовањем.

Аутор: Administrator