Штампа
ПДФ

Горан Тодић

Горан Тодић-председник Огранка Ужице КМСЗТС


Рођен 1975.  године у Шапцу. Завршио средњу медицинску школу , смер општи медицинска сестра-техничар у Шапцу. Вишу медицинску школу завршио у Земуну, смер виши радиолошки техничар. Дошколовао се на струковној школи у Земуну. 2012. године дипломирао на Мегатренд Универзитету, смер диломирани економиста менаџер у здраству.

Од 1999. године запослен у Општој болници „Др Лаза К.Лазаревић“ у Шапцу на пословима вишег радиолошког техничара у служби за радиолошку и ултразвучну дијагностику. Тренутно обавља функцију лица одговорног за спровођење континуиране медицинске едукације у  Општој болници „Др Лаза К.Лазаревић“ у Шапцу.

Добитник два златна знака, СУЗР Републике Србије и Друштва радиолошких техничара СУЗР Републике Србије.

Члан Скупштине КМСЗТС од њеног оснивања 2006. године.У предходна два мандата био члан Управног одбора КМСЗТС


Аутор: Administrator