Штампа
ПДФ

Славен Кључар

председник ИО Огранка : Славен КључарРођен 1964. године у Оџацима. Средњу медицинску школу, смер медицински техничар, завршава у Панчеву. Вишу медицинску школу је завршио у Земуну, смер Виши радиолошки техничар. Високу школу струковних студија, смер струковни медицински радиолог завршава на Високој здравственој школи струковних студија у Земуну. Специјалистичке студије , област Савремене дијагностичке технике у радиологији, завршава на Високој здравственој школи струковних студија у Земуну. 

Од 1986. године је стално запослен на Институту за кардиоваскуларне болести Војводине у Сремској Каменици. Обављао послове главног струковног радиолога Института за кардиоваскуларне болести Војводине у Служби интервентне кардиологије - катетеризационе лабораторије срце.  

Од 2016. године обавља послове у Управи Института за кардиоваскуларне болести болести Војводине. 

Учествовао као аутор и коаутор у више стручних радова и пројеката из области Интервентне кардиологије.

Аутор: Administrator