Штампа
ПДФ

Изабрани органи и тела

Директор

Председник Скупштине

Управни одбор

Надзорни одбор

Председници  ИО огранака Коморе

Чланови Скупштине

ЧЛАНОВИ ОДБОРА И ПОДОДБОРА ФОНДА УЗАЈАМНЕ ПОМОЋИ

                 - Oдлука о избору Одбора  ФУП-а КМСЗТС

                 - Oдлука о избору Пододбора  ФУП-а Београд

                 - Oдлука о избору Пододбора  ФУП-а Војводина

                 - Oдлука о избору Пододбора  ФУП-а Ниш

                 - Oдлука о избору Пододбора  ФУП-а  Крагујевац

                 - Oдлука о избору Пододбора  ФУП-а Ужице

                 - Oдлука о неизбору Пододбора  ФУП-а  Косово и Метохија


ЧЛАНОВИ СУДА ЧАСТИ  I  СТЕПЕНА ОГРАНАКА

                 - Одлука о избору суда части I степена за огранак  Београд

                 - Одлука о избору суда части I степена за огранак  Војовдина

                 - Одлука о избору суда части I степена за огранак  Ниш

                 - Одлука о избору суда части I степена за огранак  Крагујевац

                 - Одлука о избору суда части I степена за огранак Ужице

                 - Одлука о неизбору суда части I степена за огранак  Косово и Метохија


ЧЛАНОВИ СУДА ЧАСТИ  II  СТЕПЕНА

Одлука о избору чланова Суда части II степена

Чланови одбора  и подобора Фонда узајамне помоћиДИСЦИПЛИНСКИ ТУЖИЛАЦ И ЗАМЕНИЦИ ДИСЦИПЛИНСКОГ ТУЖИОЦА

- Одлука о избору Дисциплинског тужиоца

- Одлука о избору Заменика дисциплинског тужиоца

ЕТИЧКИ ОДБОР

  - Одлука о избору Етичког одбора

ОДБОР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ   

                   - Одлука о избору Одбора за образовање


KOMISIJE SKUPŠTINE

СТАТУТАРНА КОМИСИЈА 

              -  Одлука о избору Статутарне комисије

- КОМИСИЈА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ КМСЗТС И КОМИСИЈЕ ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ ОГРАНАКА

                 - Oдлука о избору Комисије за посредовање КМСЗТС

                 - Oдлука о избору Комисије за посредовање  Београд

                 - Oдлука о избору Комисије за посредовање  Војводина

                 - Oдлука о избору Комисије за посредовање  Ниш

                 - Oдлука о избору Комисије за посредовање  Крагујевац

                 - Oдлука о избору Комисије за посредовање  Ужице

                 - Oдлука о неизбору Комисије за посредовање Косово и Метохија


Члан Здравственог савета Србије

Аутор: Administrator