Koмора медицинских сестара и здравствених техничара Србије (КМСЗТС) је независна, професионална организација, основана по Закону о коморама здравствених радника, у којој је чланство обавезно, а независност јој је гарантована самофинансирањем.

-Организационо КМСЗТС се састоји од 6 Огранака:

1. ОГРАНАК БЕОГРАД - Образован за град Београд - са седиштем у Београду

2. ОГРАНАК ВОЈВОДИНА - За управне округе: Јужнобачки, Западнобачки, Севернобачки, Јужнобанатски, Средњебанатски, Севернобанатски и Сремски - са седништем у Новом Саду.

3. ОГРАНАК НИШ - За управне округе: Нишавски, Зајечарски, Расински, Пиротски, Топлички, Јабланички и Пчињски - са седиштем у Нишу

4. ОГРАНАК УЖИЦЕ - За управне округе: Мачвански, Колубарски, Моравички и Златиборски - са седиштем у Ужицу

5. ОГРАНАК КРАГУЈЕВАЦ - За управне округе: Шумадијски, Подунавски, Браничевски, Борски, Поморавски и Рашки - са седиштем у Крагујевцу

6. ОГРАНАК КиМ - За управне округе: Косовскомитровачки, Пећки, Косовски, Косовскопоморавски и Призренски - са седиштем у Косовској Митровиц


МОЖЕМО, УМЕМО, ХОЋЕМО И ЗНАМО КАКО СЕ МОГУ РЕШАВАТИ ПРОБЛЕМИ ВЕЗАНИ ЗА НАШУ ПРОФЕСИЈУ

ОДГОВОРНИ СМО И ПОСТУПАМО ИСКЉУЧИВО ПО ЗАКОНУ