Штампа

Делегати огранка Ужице

ГОРАН ТОДИЋ-  ВИШИ РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАР Председник Извршног одбора Огранка Ужице, Стручно профилски одбор радиолошких техничара

ОЛИВЕРА ЖИВКОВИЋ-ДАБИЋ-  МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧАР Члан Извршног одбора Огранка Ужице, Члан комисије за посредовање КМСЗТС

ГОРДАНА СИМОВИЋ СТОМАТОЛОШКА СЕСТРА Члан Извршног одбора Огранка Ужице, члан Комисије за посредовање Огранка Ужице

ЉИЉАНА ПАУНОВИЋ ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА Члан Извршног одбора Огранка Ужице

ДРАГАН СПАСЕНИЋ МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧАР Председник Скупштине КМСЗТС

СЛАВИЦА ФИЛИПОВИЋ ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА Члан Управног одбора Огранка Ужице

БРАНКО ПАНТЕЛИЋ ВИШИ САНИТАРНО ЕКОЛОШКИ ТЕХНИЧАР Члан Управног одбора Огранка Ужице, Стручно профилски одбор санитарних техничара

ЛАЗАР НОВАКОВИЋ ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР Члан Надзорног одбора Огранка Ужице

ВЕСНА ГРГУРОВИЋ ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА Председник Суда Части првог степена, Стручно профилски одбор медицинских сестара у примарној здравственој заштити

РАДЕ ВЕРУОВИЋ МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧАР Члан Суда Части првог степена

ЈОВАН ПАВЛОВИЋ- ВИШИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ -Члан Суда Части првог степена, Стручно профилски одбор физиотерапеута са радним терапеутима

БИЉАНА ЋИРИЋ ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА Дисциплински тужилац, Стручно профилски одбор медицинских сестара у терцијалној здравственој заштити

БРАНКА НОВАКОВИЋ ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА Председник Пододбора ФУП-а, Члан комисије за посредовање Огранка Ужице

ВАЛЕНТИНА РАКИЋЕВИЋ ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА Члан Пододбора ФУП-а, Члан Суда Части другог степена КМСЗТС, Стручно профилски одбор медицинских сестара у секундарној здравственој заштити

НИЦОВИЋ СЛАВИЦА ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА Члан Пододбора ФУП-а

ДРАГАНА БОРОЈЕВИЋ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА АКУШЕРСКОГ СМЕРА Члан Пододбора ФУП-а, Стручно профилски одбор бабица

ЈЕЛЕНА АНТОНИЋ ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР Члан Одбора ФУП-а, Стручно профилски одбор фармацеутских техничара

МИЛОШ МАРКОВИЋ ЗУБНИ ТЕХНИЧАР Члан Пододбора ФУП-а, Стручно профилски одбор зубних техничара

ЉИЉАНА ПАВЛОВИЋ ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА Члан Одбора за образовање

ИВАНА ЂУКИЋ ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР Председник комисије за посредовање ОгранкаУжице, Стручно профилски одбор лабораторијских техничара

САЊА ТОПАЛОВИЋ ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА Члан Етичког одбора


Аутор: Administrator